Модель ОБСЕ в Душанбе

  • Twenty-nine students from all regions of Tajikistan came to Varzob, to take part in a four-day Model OSCE from 22 to 26 March 2019. The event was organized by the OSCE Programme Office in Dushanbe. The aim of the Model OSCE was to familiarize the country’s young generation with the OSCE, its principles, mechanisms and decision-making process. During the event, participants learned about the OSCE’s comprehensive approach to security and developed their skills in international relations, diplomatic negotiations, critical thinking, public speaking and argumentation. Following preparatory lectures and workshops, the Model OSCE event culminated with the simulation of the meetings of the OSCE Permanent Council, where participants had an opportunity to take the roles of the OSCE participating States delegates and engage in crisis resolution through diplomatic negotiations and consensus-based decision making. *** Двадцать девять студентов из всех регионов Таджикистана приехали в Варзоб, чтобы с 22 по 26 марта 2019 года принять участие в четырехдневной Модели ОБСЕ. Мероприятие было организовано Офисом программ ОБСЕ в Душанбе. Целью Модели ОБСЕ было ознакомление молодого поколения страны с ОБСЕ, ее принципами, механизмами и процессом принятия решений. В ходе мероприятия участники узнали о комплексном подходе ОБСЕ к безопасности и развили свои навыки в международных отношениях, дипломатических переговорах, критическом мышлении, публичных выступлениях и аргументации. После подготовительных лекций и семинаров мероприятие Модели ОБСЕ завершилось симуляцией заседаний Постоянного совета ОБСЕ, на которых участники имели возможность сыграть роль делегатов государств-участников ОБСЕ и участвовать в урегулировании кризисов посредством дипломатических переговоров и принятия решений на основе консенсуса. *** Бисту нӯҳ донишҷӯ аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ба Варзоб омада, аз 22 то 26 марти соли 2019 дар Намунаи (Модели) САҲА ширкат варзиданд. Чорабинӣ аз ҷониби Дафтари барномаҳои САҲА дар Душанбе доир намуда шуд. Мақсад аз Намунаи САҲА ба насли навраси кишвар муаррифӣ намудани САҲА, принсипҳо, механизмҳо ва раванди қабули қарорҳои он буд. Дар рафти чорабинӣ иштирокчиён бо муносибати фарогири САҲА ба амният шинос шуданд ва малакаҳои худро дар муносибатҳои байналмилалӣ, музокироти дипломатӣ, тафаккури танқидӣ, суханронии оммавӣ ва далелбиёрӣ ташаккул доданд. Пас аз лексияҳои омоданамоӣ ва семинарҳо, Намунаи САҲА бо тақлиди иҷлосияҳои Шӯрои доимии САҲА ба анҷом расид, ки дар он ба иштироккунандагон имконияти бозидани нақши вакилони давлатҳои иштирокчии САҲА ва ҳалли низоъҳо аз тариқи музокироти дипломатӣ ва қабули қарорҳо дар асоси расидан ба созиш фароҳам оварда шуд.

Comments

0 comments